Grywalizacja

Grywalizacja lub gryfikacja lub gamifikacja (ang. gamification) – wykorzystanie mechaniki znanej np. z gier fabularnych i komputerowych, do modyfikowania zachowań ludzi w sytuacjach niebędących grami, w celu zwiększenia zaangażowania ludzi. Technika bazuje na przyjemności, jaka płynie z pokonywania kolejnych osiągalnych wyzwań, rywalizacji, współpracy itp. Grywalizacja pozwala zaangażować ludzi do zajęć, które są zgodne z oczekiwaniami autora projektu, nawet jeśli są one uważane za nudne lub rutynowe.

Grywalizacja jest obecnie najskuteczniejszym narzędziem aktywizującym. Odnosi się to zarówno do procesów wewnątrzfirmowych (czyli tych, w których udział biorą pracownicy), jak tych skierowanych na zewnątrz (czyli do klientów lub partnerów biznesowych). Warto o tym pamiętać np. w obliczu doniesień nt. spadku zaangażowania pracowników (aż 70% zatrudnionych przyznaje, że NIE jest zaangażowanych w swoją pracę). Z kolei klienci coraz częściej oczekują, że zostaną zabawieni i skłonieni 
(ale NIE zmanipulowani) do wykonania pewnych czynności.

Szkielet projektu grywalizacji

  • Wyznaczenie celów biznesowych
  • Określenie zachowań grupy docelowej
  • Opisanie graczy
  • Opracowanie pętli aktywności
  • Pamiętanie o dobrej zabawie
  • Wykorzystanie odpowiednich narzędzi